Matchd
header afbeelding

Projectsecretaris stortplaatsen

Locatie

Rotterdam

Functie omschrijving

Startdatum: 01-01-2018
Einddatum: 01-01-2019
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 28
Sluitingsdatum: 20-11-2017 om 08:30 uur

Het project bestaat uit “jaarplakken”. In dit geval gaat het om 2018.
Het project bevat de volgende onderdelen:

 • het beheer van de deponie, waarvoor derde partijen ingezet worden;
 • het voorbereiden en uitvoeren van de sluitingsfase van de deponie;
 • het uitvoeren van de grondwatersanering;
 • het in dit kader het voorbereiden en voeren van besprekingen met bevoegde gezagen en de interne opdrachtgever.

De taken van opdrachtnemer bestaan uit:

 • de voorbereiding en uitvoering van de sluitingsfase van deze stortplaats;
 • het beheer van deze stortplaats;
 • de dagelijkse begeleiding, coördinatie en aansturing van werkzaamheden van diverse (onder)aannemers;
 • het verhelpen van met regelmaat geconstateerde storingen die een directe actie noodzakelijk maken om de continuïteit te waarborgen;
 • monstername percolaat/water; uitvoeren en verwerken grondwaterpeilingen, niveaumetingen grondwater, slakkenpercolaat;
 • visuele inspectie constructie/terrein; controle schachten op onregelmatigheden;
 • (regelen van) afvoeren percolaat vanuit de opslagtanks;
 • analyseresultaten/meetresultaten controleren en archiveren;
 • aanvragen offerten bij aannemers/leveranciers; controle urenstaten en facturen;
 • archivering;
 • samenstellen van jaaroverzichten van wateranalyses t.b.v. de jaarrapportage; aangifte verontreinigingsheffing Rijkswateren;
 • opzetten dossier nazorg.
 • Accuraat beheren van de locatie en proactief (bij)sturen.
 • Tijdig, volledig en correct leveren van resultaten.

P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een tijdelijk loondienstverband of ZZP-BV.
Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen of een fiscale kwalificatie te hebben (bijv. Uniforce of VRBadvies.nl).

Functie eisen

 • geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling).
 • een succesvol afgeronde opleiding in tenminste één van onderstaande opleidingen:
 1. Civiele techniek, relevante specificatie voor deze functie;
 2. Werktuigbouwkunde; of
 3. Milieutechniek.
 • Minimaal 5 jaar ervaring als projectsecretaris
 • Minimaal 5 jaar ervaring met de voorbereiding en uitvoering van de afwerkfase en sluitingsfase van stortplaatsen;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met de dagelijkse begeleiding, coördinatie en aansturing van werkzaamheden van diverse (onder)aannemers.
 • Meer dan 10 jaar ervaring met het met regelmaat verhelpen van geconstateerde storingen (pompen, afsluiters, leidingen, enz.) die een directe actie noodzakelijk maken om de continuïteit te waarborgen.
 • Meer dan 10 jaar ervaring met milieumonitoring en de rapportage en archivering daarvan.
 • Meer dan 10 jaar ervaring met beheertaken controle situatie, ingrijpen op afwijkingen en het doen van meldingen incl. meldingen aan de bevoegde gezagen
 • Kennis van sanering van grondwaterverontreiniging.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook met kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via 033 - 204 8 204.

Publicatiedatum

14.11.2017

Publicatie eindigt

20.11.2017

Contactpersoon

B Woudenberg
M: (033) 2048 207

Contact

Matchd
Hogebrinkerweg 10
(1e etage, rechts)
3871KN Hoevelaken
033 - 204 8 204
info@matchd.nl
© Copyright 2017 Matchd | Disclaimer | OTYS Recruiting Technology